IT-, arbetsflöde- och ledningsplaner för 2016

Galleri
1
July 28, 2016

Utöka antalet IT-certifieringar

Rutinerade och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgång i vår bransch. Vi är därför stolta över att berätta att våra anställda innehar ett flertal olika IT-certifikat och utmärkelser, varav en del tillhör några av IT-industrins mer prestigefyllda. Värt att nämna är kanske främst Ciscos utmärkelse “Women in Networking 2012”, som delades ut till vår medarbetare Jelena Revzina år 2013. Hon benämndes samtidigt som den bästa kvinnliga instruktören i Europa. Utöver denna utmärkelse innehar våra medarbetare ett flertal andra IT-certifieringar.

Nuvarande IT-certifikat innefattar:

  • Cisco Certified Network Associate Route and Switch (CCNA R&S)
  • Cisco Certified Network Associate Voice (CCNA Voice)
  • Cisco Certified Academy Instructor (CCAI)
  • Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security IINS)
  • Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
  • Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)
  • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
  • ITIL v3 Foundation

Det behöver inte nämnas att detta bara är början. Under 2016 planerar vi att utöka listan över certifikat genom att ge våra anställda möjligheten att erhålla ett flertal Microsoft- och Ciscocertifieringar. Detta kommer bidra till att bibehålla vår höga standard samt ta vår IT-support till nästa nivå.

Förbättring av IT-support

Under 2016 kommer vi även att färdigställa arbetet med att förstärka vårt system för IT-övervakning, en process som startade redan 2015. Detta kommer bidra till att förbättra vår IT-supporttjänster med hjälp av automatiserade proaktiva varningsmeddelanden och notifikationer om olika IT-problem till vår IT-support. Flera av dessa problem kommer systemet också kunna lösa automatiskt, och därmed hjälpa oss att minska stilleståndstiden för vår IT-support och förbättra IT-supportens tidsplanering. Utöver detta kommer vi också uppdatera servicenivåavtalen för vår IT-support i enlighet med ITIL best practices, vilket även kommer bidra till att förbättra vår svarstid, öka effektiviteten och hjälpa vår IT-support att förbättra deras KPI.

Implementering av pappersfri policy

Pappersfri policy är ytterligare en säkerhetsåtgärd, som vi påbörjade arbetet med under 2015 och planerar att färdigställa implementeringen av på alla våra kontor i juni 2016. Denna policy kommer gälla samtliga av våra anställda, oberoende av vilken avdelning de arbetar på. Enligt denna policy är våra anställda inte tillåtna att förvara känslig information i pappersform. Därmed garanterar vi alla våra klienter dataskydd långt över PCI DSS minimikrav, vilka redan är högt ställda.

Förbättring av arbetsledning

Utöver att tillhandahålla PCI DSS-kompatibla callcentertjänster implementerar vi för närvarande nya funktioner i vårt system för arbetsledning inom callcenterverksamheten. Detta kommer bidra till att ytterligare effektivisera resursplanering, uppnå bättre KPI samt överlag förbättra kvaliteten på vår service.

Tags:

Upp