#news News
Back to news

Runway PCI DSS-samsvarsoppdatering

Image Gallery
1
February 15, 2016

Oppnådde mål i 2015

2015 har vært et travelt år for Runway. Selskapet har gjennomgått store endringer, og alle avdelingskontorene er nå fullstendig klare til å levere tjenester helt i overensstemmelse med PCI DSS-sertifiseringsstandardene. Dette gjør Runway til et av de største callcenterne og tjenesteleverandør for kontorstøtte i Baltikum, med utmerket kompetanse innen skandinaviske språk og evnen til å levere tilpassede outsourcing-løsninger til virksomheter innen juridisk bransje og finansnæring i tillegg til turisme, transportsektor og andre næringer.

  • PCI DSS-samsvar

For å imøtekomme kravene som er fremsatt av PCI DSS, har vi implementert store endringer innenfor flere nøkkelområder som påvirker så og si alle tjenestene som tilbys av kontorene våre. Disse endringene omfatter blant annet:

  • Gjennomførbarhetsbevis for nettverkssikkerhet

Som del av vår innsats for å bli PCI DSS-kompatible har vi gjennomgått omfattende nettverkspenetreringstester som er designet for å fastsette sikkerhetsnivået for de indre og ytre nettverkene våre. Den eksterne tjenesteleverandøren som er ansvarlig for å utføre dette gjennomførbarhetsbeviset konkluderte med at nettverkssikkerheten vår er i samsvar med alle PCI DSS-kravene.

  • CISCO-nettverksinfrastruktur implementert

Takket være det nyttige samarbeidet mellom våre egne og eksterne Cisco-sertifiserte spesialister, har vi flyttet all kommunikasjon og dataoverføring over til en Cisco nettverksinfrastruktur som benytter Dynamic Multipoint Virtual Private Networks (DMWPN) for alle dataoverføringer, noe som sikrer enda høyere datasikkerhet og datakrypteringsstandarder som er enda mer avanserte enn det som er påkrevd av PCI DSS. I tillegg til dette, har vi økt tjenestekapasiteten vår og standardisert infrastrukturen takket være nylig implementerte kjernesystemer, rutere og brytere fra Cisco. Slik har vi forbedret servicefleksibiliteten vår internt i selskapet og forenklet integreringsprosessen for systemene våre med systemene kundene bruker, og vi har tatt i bruk programvare og plattformer som er valgt ut av kundene for å kunne tilby tjenestene våre på en enda enklere og tryggere måte enn det har vært gjort til nå.

  • Forbedret fysisk sikkerhetskonsept

Alle avdelingskontorene er nå, i henhold til PCI DSS-kravene, utstyrt med ytterligere fysiske sikkerhetstiltak, som elektroniske sikkerhetsskilt for alle ansatte. Dette hjelper oss å holde styr på alle som går inn og ut av kontorene våre, og lar oss begrense adgangen for alt uautorisert personale til spesifiserte områder innenfor kontorene våre.

  • Endring av ansattes mentalitet

I tillegg til fysiske sikkerhetstiltak har vi også lagt vekt på å venne våre ansatte til strengere sikkerhetstiltak og prosedyrer ved å gi dem omfattende retningslinjer for sikkerhet og ytterligere sikkerhetsopplæring, noe alle ansatte må følge siden vi ble PCI DSS-kompatible.

Implikasjoner for kundene våre

Tjenester med og uten PCI DSS

Mens det faktum at vi endelig kan levere tjenester helt i samsvar med PCI DSS-sertifiseringskravene betyr at vi kan møte alle sikkerhetskrav som er satt for virksomheter innen juridisk- og finansnæring, vil vi fortsatt levere tjenester til kunder som ikke behøver møte alle PCI DSS-kravene, og som ikke ønsker å betale de ekstra kostnadene relatert til driften av PCI DSS-kompatible callcentre, kontorstøtte eller andre tjenester.

Ytterligere sikkerhet for alle kunder

Selv om de største endringene vil gjelde for kunder som krever PCI DSS-kompatible outsourcing-tjenester, har endringene som ble implementert i 2015 forbedret tjenestene for alle kundene våre. Dette er fordi forbedringer som de implementerte fysiske sikkerhetstiltakene og bruken av DMWPN-tilkoblinger gjelder alle Runways tjenester på tvers av alle avdelingskontorer. I tillegg til det betyr vår vektlegging av optimalisering av tids- og ressursstyring på alle nivåer også at våre eksisterende kunder kan være trygg på at vi vet hvordan vi administrerer våre egne kostnader for å forbli konkurransedyktige, at vi fortsetter å levere kostnadseffektive tjenester, og at vi tilbyr svært fleksible tjenester basert på skreddersydde outsourcing-løsninger også for nye kunder.

Tags: callsenter
Share Share
Back to news
OPP